จริยธรรมกับการทำงานในยุคดิจิทัล

จริยธรรมจะสะท้อนตัวตนของปัจเจกบุคคลได้อย่างดีว่าการย้อมรับ การปรับตัวกับยุคที่ต้องพึ่งพิงพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการอยู่บนโลกความก้าวล้ำด้วยความทันสมัย จึงชวนคิดในมุมมองของการใช้ชีวิตในสังคมก้มหน้าที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างมาก ฉะนั้นแล้วจึงขอชวนคิดและประยุกต์ความเป็นตัวตนบนพื้นฐานของจริยธรรมให้มาก

อ่านต่อ………