ค่านิยมของสังคมไทยในต่างจังหวัด

        แม้ทุกวันนี้ประเทศไทยจะเจริญขึ้นมากเพียงใด แต่ก็ยังมีค่านิยมที่ล้าสมัยไม่เคยก้าวหน้าตาม  ค่านิยมของคนในต่างจังหวัดซึ่งมีมานาน…….อ่านต่อ……