คุณลักษณะของฮอร์โมน

ในร่างกายของมนุษย์เราจะสามารถสร้างสารเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ฮอร์โมน” มาจากระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) ซึ่งสารที่หลั่งออกมานี้ จะไปมีผลยังเซลล์เป้าหมายผ่านทางกระแสเลือด เพื่อให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้อย่างปกติ โดยฮอร์โมนจะมีคุณลักษณะของฮอร์โมน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม