ความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการออกกำลังกายกับสุขภาพสมอง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม

พรธิภา ไกรเทพ. (2564). ความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการออกกำลังกายกับสุขภาพสมอง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ออนไลน์)