ความเชื่อมโยงของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมต่อสมองมนุษย์และการลดภาวะสมองเสื่อม

พรธิภา ไกรเทพ. (2562). ความเชื่อมโยงของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมต่อสมองมนุษย์และการลดภาวะสมองเสื่อม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ออนไลน์.