ความสุขใกล้ตัว

เพียงแค่เห็นคำว่า “ความสุขใกล้ตัว” หากเราจินตนาการภาพตามคำที่ได้เห็น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ บางท่านก็อาจเผลอยิ้มที่มุมปาก อาจกำลังใช้ความคิดนึกถึงสิ่งที่เป็นความสุข หรือบางส่วนก็ยกคิ้วและใช้ความคิด หรืออีกหลากหลายที่แสดงออก แต่บางท่านก็กลับคิดถึงความทุกข์ก่อนที่จะมีความสุข และอื่น ๆ 

อ่านต่อที่นี่นะคะ