ความปลอดภัยในงานเชื่อมตัดด้วยแก๊ส

ความปลอดภัยในงานเชื่อมตัดด้วยแก๊ส

การเชื่อมสามารถที่จะทำได้ทั้งด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าการเชื่อมไฟฟ้า หรือให้ความร้อนด้วยเปลวไฟที่ใช้เชื่อเพลิงเป็นแก๊สและออกซิเจนผสมกัน ในส่วนของการตัดโลหะนั้นเป็นการตัดโดยการใช้ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อไปหลอมละลายโลหะที่ต้องการตัดให้ขาดออกจากกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมหรือเป็นการตัดล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยอันตรายที่พบในงานเชื่อม เช่น อันตรายจากแสง อันตรายจากฟูม (FUME) และก๊าซพิษ และอันตรายจากการไฟไหม้และการระเบิด