ความชุกของการแพ้แลคโตสทั่วโลก

การแพ้แลคโตสเกิดขึ้นได้กับประชากรโลกประมาณ 70% คำว่า “การแพ้” มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร? …คลิ๊กอ่านต่อ