ครู ผู้ทรงคุณค่า และคงอยู่ตลอดกาล

ครู ผู้ทรงคุณค่า และคงอยู่ตลอดกาล