ขั้นตอนการนำตู้สินค้าไป X Ray ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

https://drive.google.com/file/d/1XOUlKpT7uP4Mhee7OK0gOQEmWkMmV6xQ/view?usp=sharing

 

เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการพาณิชนาวีย์   ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงาน ของ อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ