กิจกรรมเพิ่มความเข้าใจ

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ของทุกคน มีการทำสิ่งต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพูดคุย สื่อสารระหว่างกัน ทั้งนี้ในการติดต่อดังกล่าว คงไม่ได้มีแค่ในเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ หากแต่ไล่ระดับเรื่อยไปจนถึงระดับใหญ่ที่สุด จากในประเทศสู่ประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ ในต่างประเทศ …..อ่านต่อ