การใช้ Cloud Technology ในยุค 4.0

Cloud Computing คือ “บริการเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และใช้ทรัพยากรเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” โดยทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อ Hardware หรือ Software เพิ่ม สิ่งที่สำคัญของ Cloud Computing คือผู้ใช้งานทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์อยู่ในระบบได้ โดยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จะขึ้นอยู่กับผู้จัดการระบบเป็นหลัก ทำให้มีความปลอดภัย สะดวก และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานมันที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่