การเรียนภาษาที่สถาบัน Phoenix Academy

บทคัดย่อ

สถาบัน Phoenix Academy ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงในการเรียนรู้ภาษาของผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาความรู้ทางภาษาของตน สถาบันดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และมีคำขวัญประจำสถาบัน คือ “ความใส่ใจ” สถาบัน Phoenix Academy มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพผ่านวิธีการสอนที่ทันสมัย ด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ ในวันแรกที่มาถึงสถาบันนักเรียนจะได้เข้าร่วม Orientation Program เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะมีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนที่นี่ และมีนักเรียนมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกเลือกมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ ห้องเรียนของสถาบันมีเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนที่ดีเยี่ยมทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้หลากหลายเพราะทางสถาบันมีหลักสูตรเพื่อเข้าเรียนต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน Western Australia เช่น Curtin University, Murdoch University และ The University of Western Australia (กลุ่มมหาวิทยาลัย Group of Eight) จึงเป็นสถาบันที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างแดน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รวม 11 วัน ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย