การเพิ่มผลผลิตกระบวนการผลิตหนังเทียม

อุตสาหกรรมหนังเทียมของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มีคุณภาพสูงอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก 

หนังเทียมสามารถนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญ เช่น กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการผลิตหนังเทียมแต่ละองค์กรมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต (สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ) (อ่านต่อ)