การออกแบบเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Games Based Learning Design

การออกแบบเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Games Based Learning Design

เกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Games Based Learning) เป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของผู้เล่นเกม โดยใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ และสนุกตื่นเต้น  ส่วนที่สำคัญของเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ คือการผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างเนื้อหาการเรียนรู้และฟังก์ชันของเกมเข้าด้วยกันจนทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อ่านต่อ