การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายและช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าในสังคมเมือง สังคมชนบท หรือหน่วยงานต่างๆ ล้วนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษาได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้มากมาย ทำให้การเรียนรู้และการทำงานที่บ้านเข้ามามีบทบาทสำคัญในรูปแบบออนไลน์ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์รองรับสำหรับผู้ใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ มีราคาตั้งแต่ถูกมากไปจนถึงราคาแพง ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านการเงินและความจำเป็นในการ
ใช้งานให้เหมาะสม อีกทั้งในการศึกษาได้มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์จำนวนมากที่เข้ามาพร้อมกับราคาที่มีหลากหลายทั้งมือถือ แล็ปท็อป อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้เกือบทั้งหมด ซึ่งท าให้การเรียนการสอนออนไลน์ถือว่ามีความสำคัญกับยุคนี้อย่างแท้จริงเพื่อใช้กับการศึกษาอ่านต่อคลิ๊ก