การส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดจะใช้วิธีการดูแลตนเองด้วย การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การประคบสมุนไพร การเข้ากระโจม การอบไอน้ำสมุนไพร และการนวด เป็นต้น การอยู่ไฟในหญิงหลังคลอดแบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่

1. การคลอดธรรมชาติ (NORMAL LABOR) คือการให้กำเนิดบุตรด้วยการเบ่งคลอดเองทางช่องคลอด โดยไม่ทำการผ่าตัด หลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาของอายุครรภ์ประมาณ 37 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 42 สัปดาห์

2. การผ่าคลอด (CESAREAN SECTION) คือ การคลอดด้วยการผ่าตัดแทนการคลอดแบบธรรมชาติทางช่องคลอด ซึ่งแพทย์จะใช้วิธีเปิดปากแผลบริเวณระหว่างหน้าท้องและมดลูก

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ medium.com