การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน (ป้องกันและปฏิบัติ)

https://drive.google.com/file/d/1jTC_R69NjqrWQ7riRx5DwcAOEp6H3P2Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jTC_R69NjqrWQ7riRx5DwcAOEp6H3P2Y/view?usp=sharing