การสร้างเมืองเชียงตุง

การสร้างเมืองเชียงตุงเริ่มตั้งแต่พระยามังรายขยายดินแดนเพื่อป้องกันภัยสงครามจากจีนทางทิศเหนือ เมื่อขึ้นครองราชย์พระองค์ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับเมืองหิรัญนครเงินยางด้วยเหตุผลทางการเมือง พระองค์ได้ตีเมืองน้อยใหญ่ที่ต้องการจะแยกตัวออกเป็นอิสระเพื่อสร้างเอกภาพและต้องการกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อต้านอำนาจราชวงศ์หยวนของจีน ใน พ.ศ. 1805 พระยามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ซึ่งแสดงถึงการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และมีความประสงค์ที่จะรวบรวมอาณาจักรทางเหนือขึ้น ขณะเดียวกันอาณาจักรสุโขทัยได้ก่อกำเนิดขึ้นมาทางใต้แล้ว พระองค์จึงขยายดินแดนทางด้านเหนือโดยรวบรวมเมืองน้อยใหญ่เพื่อขยายอาณาจักร ในขณะนั้นเมืองเชียงตุงมีพวกลัวะหรือละว้าอาศัยอยู่

อ่านต่อ