การสร้างสื่อการสอนด้วยแอนิเมชัน

คลิกที่ link ด้านล่างเพื่อเข้าดูวิธีการสร้าง Animation

https://medium.com/@ruaysup/การสร้างสื่อการสอนด้วยแอนิเมชัน-ac15f3799a74