การสร้างสื่อการสอนด้วยแอนิเมชัน 2

คลิก link ด้านล่างเพื่อดูการสร้าง Animation 

https://medium.com/@ruaysup/การสร้างสื่อการสอนด้วยแอนิเมชัน-1b551c876d1