การสร้างสรรค์ผลงานเพลงเดี่ยวนางครวญ สามชั้น สำหรับขิมสาย / Music Creative: Nangkruan Samchan for Thai dulcimer solo

https://drive.google.com/file/d/1uSCYILkwYcubOsmzquWlEvALkZCAXqqU/view?usp=drivesdk