การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ : องค์ประกอบของบทละคร

               บทละครโทรทัศน์ เป็นเสมือนแผนที่สำคัญในการนำพาผู้ผลิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรยายเรื่องราวเพื่อให้ผู้กำกับการแสดงและทีมงานสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นภาพและเสียงสู่ผู้ชมผ่านช่องทางการรับชมต่างๆ ทั้งในเครื่องรับโทรทัศน์หรือผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยดูผ่านเครื่องรับประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  สมาร์ทโฟน หรือจะเชื่อมสัญญาณส่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ก็ได้ ละครโทรทัศน์ที่ดีจะมาจากบทละครโทรทัศน์ที่ดี ดังนั้น การเข้าใจองค์ประกอบของบทละครเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์บทละครที่ดีได้นั้น จึงมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องศึกษา ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิดของเรื่อง ภาษา เพลง และ ภาพ

อ่านต่อ https://link.bsru.ac.th/3hg