การศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

โลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษก่อนอย่างมาก เทคโนโลยีมีความสำคัญมากขึ้น คนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลัก เด็กสามารถรับข้อมูลและข่าวสารจากทั่วโลกได้ง่าย อ่านต่อ