การวิเคราะห์สมุฏฐานที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค

หลักการแพทย์แผนไทยอาศัยหลักการหาสมมุติฐานของโรคและนําไปสู่วิธีการในการรักษา การหาสาเหตุของ โรคในทางแพทย์แผนไทยจะเริ่มจากแนวคิดที่ว่า มนุษย์ ประกอบด้วย ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ

อ่านเพิ่มเติม