การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)
บางครั้งเราอาจละเลย…ทั้งที่มีความสำคัญ…
ในชีวิตประจำวัน…ในทุกช่วงวัย…
ลองกด “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)” ดูกันนะคะ