การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย (Development of application to introduce Thai herb)

1. บทนำ
ในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้สมุนไพรที่ผลิตจากผักผลไม้หรือดอกไม้ที่หาได้ไม่ยาก บางชนิดสามารถหาได้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นยาสมุนไพรบรรจุทำเป็นเม็ด หรือแคปซูลต่างๆ โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทยต่อไป [1] ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพ ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และสำคัญ ทุกคนควรที่จะตระหนักและคิดหาแนวทางการรักษาหรือป้องกัน [2] ซึ่งในปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละโรคก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันมากมายหลายวิธี ซึ่งการใช้สมุนไพรในการรักษา ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่คนในสังคมปัจจุบันหันมาสนใจ ด้วยเหตุที่ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันที่มีการใช้สารเคมีต่างๆในการผลิต ผลข้างเคียงที่จะกระทบต่อร่างกายก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลง [3] ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับประทานด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสมุนไพร[4] แต่ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บพิกัดของสถานที่ในการปลูก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา และมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร การค้นหาหรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆ สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน [5] แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ มีการออกแบบมาให้ใช้งาน สำหรับ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังใช้งานได้ง่าย เพียงดาวน์โหลด และติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันทีและมีระบบ GPS ซึ่งใช้ในการนำทางได้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการนำแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำสมุนไพรไทย เพื่อเป็นช่องทางในการแนะนำสมุนไพรไทยในอีก
รูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสมุนไพรรวมทั้งผลิตภัณฑ์พร้อมแหล่งซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดร้าน สรรพคุณของสมุนไพรนั้นรวมไปถึงข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ที่สนใจสมุนไพรไทย