การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ด้วยระบบปรับมุมอัตโนมัติ

งานวิจัยได้ศึกษาการพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ด้วยระบบปรับมุมอัตโนมัติ โดยได้ออกแบบชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ให้สามารถมีระดับแรงยิงได้หลายระดับ และพัฒนาการปรับมุมยิงด้วยปุ่มกดอัตโนมัติ เพื่อสร้างชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์สำหรับประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนโปรเจคไทล์ได้ โดยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรคเจคไทล์สามารถปรับมุมแบบอัตโนมัติได้ 8 มุม ด้วยระบบ Servo motor มาควบคุมการปรับเปลี่ยนมุมของชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ได้มีการติดตั้งสวิตช์ไว้ที่ฐานของชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ นั่นคือเมื่อกดสวิตช์ปรับเปลี่ยนมุมสัญญาณจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผล และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทำให้ Servo motor หมุน เพื่อทำให้กระบอกยิงโปรเจคไทล์มีการเปลี่ยนมุมตามคำสั่ง  จากการทดสอบการปรับมุมระบบสามารถปรับมุมได้ถูกต้องทุกครั้งที่ได้ทำการทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถแปรค่าแรงยิงได้ทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งจากการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์โดยการแปรค่าแรงยิงที่มุมเดียวกันพบว่าความเร็วต้น (u) และระยะทางในแนวระดับ (Sx) ที่ได้จากการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ