การฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวอนามัย

หลักการ 4 ขั้นตอนในการดำเนินงานของนักศึกษาด้านอาชีวอนามัย ประกอบด้วย การคาดการณ์ ตระหนัก ประเมิน และควบคุม ดังนั้นในบทความนี้จึงเป็นเสมือนแนวทางให้นักศึกษา (ซึ่งยังมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามบทบาทวิชาชีพไม่มากนัก) ได้ศึกษาเล็งเห็นประเด็นสำคัญหรือแกนกลางของศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ …อ่านรายละเอียดต่อ คลิ๊กลิงก์