“การประกอบพิธีฮัจญ์ในอิสลาม” ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยาย “การประกอบพิธีฮัจญ์ในอิสลาม” โดย ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/43r