การปฏิบัติงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา CP all ซีพีออลล์

https://link.bsru.ac.th/51f

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน หลักการทำงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา ในเงื่อนไข แนวทางในการบริหาร การแก้ปัญหาในงานคลังสินค้า ไม่รับผิดชอบในการอ้างอิงเอกสารที่นำไปใช้ ที่ไม่ถูกต้อง เนื้อหาอยู่ที่คำอธิบาย แนะแนวประกอบภาพ ของผู้สอนเป็นหลัก เอกสารอ้างอิง ภาพจาก CP all ซีพีออลล์ ซึ่งเราไม่ได้นำมาเพื่อขายความรู้ เพื่อการศึกษาและ ไม่ได้หวังผลกำไรและไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ทำผิดต่อองค์กร ดังนั้นผู้เขียนไม่รับผิดชอบในการที่ ถ้ามีคนนำเอาเอกสารนี้ไปใช้ที่ไม่ถูกต้อง