การปฏิบัติการ พิธีการและการคิดราคาศุลกากร (VDO การสอน)

https://youtu.be/Iw5rroFcnZk

ส่วนหนึ่งของ การนำเข้าและการส่งออก 

ไม่เป็นไปเพื่อทางการค้า

เพื่อความเข้าใจในการทำงานด้านพิธีการศุลกากร

เพื่อความเข้าใจในการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิธีการทำงาน

ขอขอบคุณ ส่วนประกอบของเอกสารทีมงาน เอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องด้านราคาศุลกากร

กรณีศึกษา ของการคำนวณขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงทางการขายของแต่ละองค์กร