การปกครองศาลเจ้าในประเทศไทย

ศาลเจ้าในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ศาลเจ้าของเอกชน มีอยู่ 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ กับศาลเจ้าในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย มีอยู่ 674 แห่งทั่วประเทศ (สมยศ พุ่มน้อย สัมภาษณ์ในรายการวัฒนธรรมสร้างชาติ ตอน ท่องชุมชนยลย่านจีนเก่า ศาลเจ้ากวนอู และศาลเจ้าโรงเกือก, 2565)

 

อ่านต่อ