การนวดกระตุ้นพัฒนาการทารก

การนวดสัมผัสทารก
ทารกเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งในด้านสรีรวิทยา การเจริญเติบโต และพัฒนาการ วัยนี้เป็นวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วอย่างมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อและสมองที่มีพัฒนาการสูงสุด การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เฉลียวฉลาด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การนวดสัมผัสทารกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตพัฒนาการทุก ๆ ด้านของทารก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

มีการศึกษาพบว่าการนวดช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองและระบบประสาททำ ให้ทารกเรียนรู้ได้ไวมากขึ้น อีกทั้งการนวดสัมผัสยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จึงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ข้อต่อต่างๆ สามารถรับน้ำ หนักและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เป็นการเตรียมร่างกายทารกให้พร้อมที่จะหัดคลาน นั่ง ยืน เดิน รวมทั้งการนวดยังเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายทารกเกิดการเคลื่อนไหว ทำ ให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมน ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก นอกจากนี้การนวดยังช่วยกระตุ้นการดูดกลืนของทารกให้ดีขึ้น เพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ ลดอาการท้องอืด ทารกจึงรับประทานนมได้เพิ่มขึ้น และนอนหลับได้นานขึ้น จึงส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม