“การทำฮัจญ์” ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยาย “การทำฮัจญ์” โดย ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/43n