“การทำฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์” ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยาย “การทำฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์” โดย ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/43o