การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดสมุนไพร ตอนที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

ในการเคลมสรรพคุณการออกฤทธิ์ของสมุนไพรแต่ละชนิด จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบ อาทิ เช่น การเคลมเรื่องการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิระ (Antioxidant) มีวิธีการทดสอบหลากหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น วิธี DPPH, ABTS และ FRAP เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://link.bsru.ac.th/lph