“การถือศีลอด บททดสอบจากพระเป็นเจ้า” ศักดา เซะวิเศษ

การถือศีลอด บททดสอบจากพระเป็นเจ้า โดย ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/42h