การจัดเทศกาลดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่แค่สื่อภายในประเทศก็มีให้เลือกดูเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมเพื่อความบันเทิงของประเทศสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลเมื่อมีการเปิดรับคนผิวสีและคนหลากหลายเชื้อชาติ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศสหรัฐอเมริกาใหญ่ที่สุดในโลกมาตลอด แค่ขายในประเทศก็ได้กำไรมหาศาล นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีนิสัยชอบเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองด้วยการทรอดแทรกไปกับงานบันเทิงที่ตนผลิตขึ้น จะเห็นได้ว่า การจัดเทศกาลดนตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากความเป็นประเทศมหาอำนาจ ทำให้มักมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นๆ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับรูปแบบของงานที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยยังคงกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันอยู่

https://medium.com/@nutt.de/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-8b9b2c9de4f4