การจัดมุมธรรมชาติในห้องเรียนปฐมวัย

ปัจจุบันนี้มีหลายๆโรงเรียนของประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจกับการนำธรรมชาติเข้ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น แต่บางโรงเรียนที่อยู่ในเมืองก็จะมีข้อจำกัดในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สามารถให้เดินสำรวจ พื้นที่บริเวณภายในโรงเรียนมีขนาดจำกัด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเริ่มจากจุดเล็กๆในห้องเรียนของเด็กก่อนอ่านต่อ