การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (VDO สอน)

https://youtu.be/kri5rMTE4ak

เอกสารประกอบการสอน เพื่อความเข้าใจใน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ที่ชอบเรียกกันว่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีความเข้าใจต่าง ๆ มาก มาย มาฟังกันนะ

โดย อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณ เอกสารนี้ของ ท่าน อ. ดร.วิทยา สุหฤทดำรง เพราะท่านคือครูของ อ.ธีร์วรา