การจัดการเวลา

ในการดำเนินชีวิตของทุกคน มักจะมีช่วงเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป แต่หากพูดถึงช่วงเวลาสำคัญ ๆ ที่น่าจะมีคล้ายคลึงกัน คือ การพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการทำงานหรือเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน บางคนอาจใช้ช่วงเวลาในการพักผ่อนมาก การรับประทานอาหารปกติ ส่วนการทำงานหรือการเรียนหนังสือใช้เวลามากที่สุด ทั้งนี้แล้วแต่การบริหารเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคน

อ่านต่อที่นี่นะคะ