การจัดการความรู้ “การโฉบสีบรรยากาศ”

“การโฉบสีบรรยากาศ” เป็นการทาสีท้องฟ้า สีพื้นดิน สีน้ำ สีอากาศ สีพุ่มไม้ หรือสีพื้น เป็นสีพื้นหลัง(background) ก่อนเขียนตัวละคร คำว่า “ โฉบ” มาจากกริยาของช่างในการใช้แปรงโฉบสีทาลงบนผนัง จนเกิดสีและรอยทีแปรงอย่างงดงาม และใช้เทคนิคให้คล้ายการมองดูภาพธรรมชาติที่มีสีหลากหลาย และต้องโฉบให้ช่องภาพทุกช่องมีสีใกล้เคียงกัน https://medium.com/@papoom2514/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-e5882ec0325b