การกำหนดพื้นที่ในการวางผังสายการผลิตใหม่

การกำหนดพื้นที่ที่ต้องการ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้ออกแบบผังสายการผลิตจะสามารถออกแบบผังการทำงานได้ดีเพียงใด แต่ถ้าหากขนาดของพื้นที่มีไม่เพียงพอตามที่ต้องการ ผังที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้จริงตามที่ออกแบบอีกต่อไป ดังนั้นในบทความนี้จึงนำเสนอวิธีการประมาณการพื้นที่ที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู่ (อ่านต่อ) (ที่มาของภาพตัวอย่าง)