กลไกการระบบแจ๊คการ์ด (การใช้งานเบื้องต้น)

กลไกระบบแจ๊คการ์ดเป็นระบบเปิดตะกอเครื่องทอผ้ำมีผลสำคัญต่อการสร้างให้เกิดลวดลายยกดอกบนผืนผ้าทอ ซึ่งการเกิดลวดลายในแต่ละบรรทัด มีความสัมพันธ์กับจังหวะการเหยียบกดคานและการเคลื่อนที่เข้าระบบกลไกควบคุมเปิดตะกอ โดยส่วนประกอบสำคัญของระบบสำคัญ

https://medium.com/@vongthong.ki/กลไกการระบบแจ๊คการ์ด-การใช้งานเบื้องต้น-db28a4a973be