กลุ่มอาการเมตาบอลิก (MetS)

ทั่วโลกพบ MetS มาก โดยมีความชุก เอเชีย-แปซิฟิก (2017) 11.9–37.1 % แอฟริกา (2012) 12.5–62.5 % อเมริกา (2015) 23.0–35.1% ยุโรป (2014) 11.6–26.3% ตะวันออกกลาง (2012) 13.6–36.3% อเมริกาใต้ (2011) 18.8–43.3% เอเซียใต้ (2016) 26.1% สำหรับประเทศไทยมีการศึกษาพบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก 16.6% …คลิ๊กอ่านต่อ