กลุ่มอาการคาโรชิ (Karoshi syndrome)

คาโรชิ (Karoshi) เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและยังไม่มีการแพร่หลาย แต่สำหรับในญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตจากการทำงานที่มากเกินไปทำให้มีผลก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง…คลิ๊กที่นี้