“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย

http://management.bsru.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%a3/?lang=en