กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ชุด INVISIBLE MEMORY

ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ชุด INVISBLE MEMORY ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลทางความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ในบทความนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกศึกษาจนถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป…

อ่านบทความฉบับเต็มได้ผ่านลิ้งค์นี้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ชุด INVISIBLE MEMORY.pdf