กระบวนการจำที่มีผลต่อ “ความจำ” ของเด็กปฐมวัย

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในห้องเรียนจะให้ประสบความสำเร็จได้ เด็กจะต้องใช้กระบวนการทำงานของการจำ ซึ่งประกอบด้วย การเข้ารหัส (encoding) การจัดเก็บรักษาข้อมูล(Storage) และการเรียกข้อมูล(Retrieval)อ่านต่อ…